sinchrijo-logga-english

Utrustning

Vi kan leverera utrustning för manuell isolerglasproduktion som t.ex. air float bord, tvättmaskiner, skärbord, Hot melt applikator och gasfyllningsutrustning. Dessutom erbjuder vi utrustning för kvalitetskontroll såsom Laser Gas Glass och Gas Glass handheld (som mäter halten av av argon och kryptongas i fönster), förvaringsutrustning för Super Spacer® samt Test Kit för att mäta aktivitet på torkmedel.

GasGlass Laser

Den nya utrustningen Gas Glass Laser från Sparklike mäter gaskoncentrationen både i dubbla och trippla isolerglas och genom belagda glas och laminerade glas utan att förstöra isolerglaset.

Utrustningen kan även monteras på IG-linjen.
Utöver gaskoncentrationen erhålls samtliga dimensioner på glass och profil. 

Företaget GLASEKSPERTEN har integrerat SPARKLIKE ONLINE™ till deras IG-linje.
Läs Sparklike´s intervju med Glaseksperten A/S här!

Du kan också ta del av en kort film, som visar installerandet av GasGlass Laser, klicka här! 
 

Sparklike Laser Integrated

Integrerad icke förstörande gasmätning på IG-linjen.
 

GasGlass Handheld

GasGlass Handheld är en snabb och icke destruktiv testmetod för att mäta argon och krypton i IG-enheter.  

Sparklike Care Program

Sparklike CARE™ innebär en prenumerationstjänst för årlig kalibrering av Sparklikes utrustningar. 

Shuttle

Super Spacer® appliceras manuellt med en s.k shuttle med hjälp av tryckluft.
Den säkerställer att profilen appliceras med samma distans från glaset.
Shuttlen klipper också av en del av Super Spacer  för att skapa raka 90 Grader hörn.

Shuttle

Line Stripper

Super Spacer® appliceras manuellt med en s.k shuttle med hjälp av tryckluft.
Den säkerställer att profilen appliceras med samma distans från glaset.
Shuttlen klipper också av en del av Super Spacer  för att skapa raka 90 Grader hörn.

Line Stripper

Double Reel Stand

Double Reel Stand kan förvara 2 st Super Spacer® rullar med olika bredd samtidigt, så att det blir smidigt att växla mellan rullarna vid produktion av isolerglasen.
När man inte använder mer av en viss Super Spacer® dimension för dagen ska rullen förvaras enligt särskilda anvisningar och inte hänga kvar på Double Reel Stand.

Double Reel Stand

Förvaringsskåp

Förvara Super Spacer® rullarna i skåp med övertryck och torr luft.

Detta innebär att du snabbt kan fortsätta arbeta med en annan storlek på profil utan att behöva återförsluta någon förpackning.

Förvaringsbox

Super Spacer® innehåller torkmedel som adsorberar fukt från luften. När produkten inte används är det viktigt att den förvaras på ett bra sätt. En lösning är att förvara rullarna i specialdesignade och lufttäta plastboxar.

HotMelt Applikator

Hot Melt är en enkomponent-fogmassa som ger minimalt med svinn för manuell tillverkning av isolerglas. Applikatorn  finns i 3 olika storlekar och finns även med inbyggd timer som sätter på värmen vid angiven tid.

GASP

GASP är ett optiskt instrument för att mäta mekanisk spänning i glasprodukter. Mätningen är icke-förstörande, exakt och enkel.

Den är lämplig för produktionskontroll enligt EN 12150-2.

Roller Wave Gauge Digital (RWG-D)

Roller Wave Gauge Digital (RWG-D) är ett mätinstrument för kontroll av Planhet (Local bow) enligt EN 12150-1 samt rullvågor (roller wave).

Det finns också en utrustning som utöver rullvågor även mäter sk "edge lift".

Testkit Torkmedel Super Spacer®

Kontroll av att torkmedlet är aktivt i Super Spacer® bör vara en del av egenkontrollen. 

Testkit Torkmedel 

Kontroll av att Delta T är > 35° C bör vara en del av det regelbundna QA-systemet. Mätning av Delta T ger en god indikationpå att torkmedlet är aktivt. 

Kontaktinformation
telefon: +46 42 23 76 01
e-post:  info@sinchrijo.com

Företagsinformation
SinChriJo Agenturer AB
VAT-nr:  5556642911301

Adress
Smältaregatan 6
263 39  HÖGANÄS